Vaals, 24 januari 2021.

Esther Laven van ‘t Houten Höfke respecteert de privacy van de bezoekers van haar website, in het bijzonder de rechten met betrekking tot de (geautomatiseerde) verwerking van persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie met onze klanten hebben wij  daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen zelf, het doel ervan alsook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen. Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/.

Wanneer u het gebruik van onze functionele en analytische cookies accepteert, accepteert u de gebruikersvoorwaarden zoals beschreven.

De huidige op de website beschikbare versie van de privacy policy is de enige versie die van toepassing is zolang u de website bezoekt, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.

Artikel 1 – Wettelijke bepalingen

  1. Website (hierna ook “De website”): https://www.houtenhofke.com.
  2. Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (Hierna ook: “De beheerder”): Esther Laven-Kleijkers van het Houten Höfke, wonende op de Rarenderstraat 56, 6291ND in Vaals.

Artikel 2 Toegang tot de website

De toegang tot de website en het gebruik is strikt persoonlijk. Wij zullen de door u gedeelde persoonlijke gegevens en verstrekt informatie  niet gebruiken voor commerciële, politieke of publicitaire doeleinden, dan wel voor commerciële aanbiedingen en in het bijzonder niet gebruiken voor ongevraagde elektronische aanbiedingen.

Artikel 3 – De content van de website

Alle merken, afbeeldingen, teksten, commentaren, illustraties, afbeeldingen en video’s zijn wettelijk beschermd door intellectuele eigendomsrechten. Iedere reproductie, herhaling , gebruik of aanpassing, op welke wijze dan ook, van het geheel of slechts een onderdeel ervan, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke, is ten strengste verboden. Indien de beheerder niet meteen actie onderneemt tegen enig inbreuk, kan dat niet worden opgevat als stilzwijgende toestemming dan wel het afzien van rechtsvervolging.

Artikel 4 – Het beheer van de website

Voor het goede beheer van de website kan de beheerder op ieder moment:

Artikel 5 – Verantwoordelijkheden

De beheerder is in geen geval verantwoordelijk voor falen, storingen, moeilijkheden of onderbrekingen van het functioneren van de website, waardoor de website of een deel van zijn functionaliteiten niet toegankelijk is. De wijze waarop u verbinding zoekt met de website is uw eigen verantwoordelijkheid. U dient zelf alle geschikte maatregelen te treffen om uw apparatuur en uw gegevens te beschermen tegen onder andere virusaanvallen op het internet. U bent bovendien zelf verantwoordelijk voor de websites en de gegevens die u op internet raadpleegt.

De beheerder is niet aansprakelijk voor juridische procedures die tegen u worden gevoerd:

De beheerder is niet verantwoordelijk voor enige schade die u zelf oploopt, dan wel derden of uw apparatuur oplopen als gevolg van uw verbinding met of het gebruik van de website. U zult zich onthouden van iedere actie tegen de beheerder als gevolg hiervan. Indien de beheerder betrokken raakt bij een geschil als gevolg van uw gebruik van deze website, is hij gerechtigd alle schade die hij dientengevolge lijdt en nog zal lijden op u te verhalen.

Artikel 6 – Het verzamelen van gegeven

Persoonlijke gegevens

Uw persoonlijke  gegevens worden verzameld door ‘t Houten Höfke. Onder persoonsgegevens wordt verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd.  

Als jij iets bestelt bij ’t Houten Höfke, hebben we bepaalde persoonlijke gegevens van je nodig om jouw bestelling te kunnen bezorgen en je op de hoogte te kunnen houden over je bestelling. Ook voor eventuele retourzendingen zijn deze gegevens nodig. ’t Houten Höfke verzamelt hiervoor je naam, e-mailadres, bezorgadres(sen), betaalgegevens en je telefoonnummer.

In jouw persoonlijke account bewaren we je naam, je bezorg en/of woonadres,  telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum (als je die hebt opgegeven), betaalgegevens, cadeaubonnen en cadeaukaarten (als je daar gebruik van maakt). In je account bewaren we ook je bestelgeschiedenis.

De persoonsgegeven die op deze website worden verzameld worden hoofdzakelijk gebruikt oor de beheerder voor het onderhouden van relaties met u en voor het verwerken van uw bestellingen.

Analytische data

’t Houten Höfke gebruikt analytische cookies van Google Analytics om het winkelgebruik te onderzoeken. Deze statistieken geven ons onder meer inzicht in hoe vaak we worden bezocht en waar we onze webwinkel kunnen verbeteren. Zo kunnen wij de ervaring met onze webwinkel voortdurend optimaliseren.

De volgende gegevens kunnen worden opgeslagen: het IP-adres dat anoniem wordt gemaakt, technische kenmerken, zoals de browser die je gebruikt (zoals Chrome, Safari of Firefox), de resolutie van je computerscherm, vanaf welke pagina je op de webwinkel bent gekomen, wanneer en hoelang je de webwinkel bezoekt of gebruikt, of je gebruikmaakt van functionaliteiten van de webwinkel. Bijvoorbeeld het maken van een verlanglijstje, het plaatsen van een bestelling of het bekijken van eerdere aankopen; welke pagina’s je bezoekt in onze webwinkel.

Artikel 7 – Uw recht met betrekking tot uw gegevens.

Op grond van artikel 13,  lid 2 van de AVG heeft eenieder recht op inzage van en rectificatie of wissen zijn persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en heeft u het op overdracht van uw gegevens. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via t.houtenhofke@gmail.com.

Ieder verzoek daartoe dient te worden vergezeld van een kopie van een geldig identiteitsbewijs, waarop u uw handtekening heeft gezet en onder vermelding van het adres waarop er met u contact kan worden opgenomen. Binnen 1 maand na het ingediende verzoek krijgt u antwoord op uw verzoek. Afhankelijk van het aantal en de complexiteit van uw verzoek(en) kan deze termijn indien nodig met 2 maanden worden verlengd.

Artikel 8 – Verwerking van persoonsgegevens

In geval van schending van enige wet-of regelgeving, waarvan de bezoeker wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die de beheerder heeft verzameld, worden deze aan hen verstrekt na een gemotiveerd verzoek van die autoriteiten. 

Artikel 9 – Commerciële aanbiedingen

Wanneer u dat heeft aangegeven kunt u commerciële aanbiedingen krijgen van de beheerder. Indien u deze niet (meer) wenst te ontvangen kunt u zich afmelden of een email sturen naar het volgende adres: t.houtenHofke@gmail.com.

Artikel 10 – Bewaartermijn van de gegevens

De door de beheerder van de website gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals bij wet is bepaald. Dit betekent dat wij de gegevens gerelateerd aan je bestelling 7 jaar bewaren.

Artikel 11 – Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij bezoek aan onze website geplaatst wordt op de harde schijf van uw computer. Een cookie bevat

gegevens zodat u bij elk bezoek aan onze. website als bezoeker kan worden herkend. Het is dan mogelijk om de website speciaal voor u in te stellen en het inloggen te vergemakkelijken.

Wij gebruiken de volgende soorten cookies op onze website:

Voor meer informatie over het gebruik, het beheer en het verwijderen van cookies en verwijderen van cookies voor elk besturingstype kunt u de volgende website raadplegen: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/internet-telefoon-tv-en-post/cookies#faq.

Artikel 12 – Beeldmateriaal en aangeboden producten

Aan het beeldmateriaal dat behoort bij de aangeboden producten op de website kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 13 – Toepasselijk recht

Op deze voorwaarden is het Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank Limburg is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden, behoudens wanneer hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is.

Artikel 14 – Contact

Voor vragen, productinformatie of informatie over de website zelf, kunt u zich richten tot: t.houtenHofke@gmail.com.